برگزاری کلاس های مجازی


برگزاری کلاس های مجازی
ُ

شرکت به نگار داده رسام آماده ارائه خدمات برگزاری کلاس های مجازی به مدارس و مراکز آموزشی با کیفیت بالا ، هزینه پایین و سهولت کاربرد توسط دانش آموزان و معلمان می باشد .